ความสำคัญของก๊าซออกซิเจน

ออกซิเจน (Oxygen)

American Thoracic Society ระบุไว้อย่าชัดเจนว่า “ออกซิเจนเป็นแก๊สที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ อากาศที่เราใช้หายใจทุกวันนี้มีออกซิเจนผสมอยู่เพียง 21%” ในการดำรงชีพ ร่างกายของมนุษย์จำเป็นต้องใช้ ออกซิเจน เราต้องหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อใช้ในขบวนการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ ให้เป็นพลังงาน และเพื่อให้เซลส์ต่างๆ ของร่างกายใช้หายใจ ดังนั้นถ้าเซลส์ของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายได้รับออกซิเจนลดลงหรือขาดออกซิเจน จะทำให้อวัยวะนั้นๆ ตายได้ ดังนั้นออกซิเจนจึงมีความสำคัญกับร่างกายของมนุษย์อย่างมาก

ประโยชน์ที่ใช้ในวงการสรีระ

ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์ ระบุไว้ดังนี้ “ออกซิเจนเป็นธาตุที่มีประโยชน์มากที่สุดธาตุหนึ่ง อีกทั้งออกซิเจนนอกจากจะเป็นธาตุจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต และยังใช้ในการหายใจและการเผาผลาญอาหารแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ” และช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค และช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะช่วยป้องกันความเจ็บป่วยได้ นอกจากนั้นออกซิเจนยังมีบทบาทเป็นอะตอมในส่วนประกอบของวิตามินและแร่ธาตุ นอกจากบทบาทในการเป็นส่วนประกอบของสารอาหารแล้ว ก๊าซออกซิเจน (O2) ที่หายใจเข้าไปยังมีความจำเป็นในการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพื่อให้ได้พลังงาน และกำจัดของเสียออกจากร่างกาย

ประโยชน์ที่ใช้ในวงการแพทย์

“ออกซิเจนช่วยเสริมสร้างการหายของบาดแผล โดยเฉพาะแผลเรื้อรังเช่น แผลเบาหวาน แผลหลอดเลือด แผลที่เป็นผลจากการฉายรังสี การให้ออกซิเจน จะทำให้มีปริมาณออกซิเจนในเนื้อเยื่อรอบแผลเพิ่ม มากขึ้น เซลล์ต่างๆ ที่ได้รับออกซิเจนทำงานได้ดีขึ้น สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ มีการสร้างเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอยใหม่ขึ้นจึงทำให้แผลหายได้” อีกทั้งยังช่วยรักษาโรคปอดบวมและโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ(โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,2554)

 

ผลจากการขาดออกซิเจน

เมื่อร่างกายขาดออกซิเจน เซลส์ต่างๆ ทั่วร่างกายจะขาดออกซิเจนร่วมด้วย จึงทำให้เกิดอาการต่างๆ ดังนี้ คือ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ เมื่อยล้า ซึมเศร้า มึนศีรษะ กระสับกระส่าย ความจำเสื่อมหรือสูญเสียความจำ การไหลเวียนของโลหิตเสียไป การย่อยและการดูดซึมอาหารบกพร่อง มีกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้น ภูมิต้านทานลดลง ติดเชื้อโรคได้ง่าย

 

ผลของการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ

คอ

ไอ หลอดอาหารหดตัว(constricted Esophagus) โรคเกี่ยวกับทรวงอก (Thoracic Diseases)

การหายใจ

หายใจไม่ค่อยออก นอนไม่หลับ(insomnia) โรคนอนกรน snoring)

ปอด

โรคหืด(Asthma) หลอดลมอักเสบ(Bronchitis) ไข้หวัดใหญ่ หรือติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน(Influenza)

ลำไส้เล็ก

ภาวะไม่อยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ (Anorexia) ระบบการดูดซึมอาหารบกพร่อง

ระบบการทำงานของหัวใจ หลอดเลือด

หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ(Arrhythmia) โรคหัวใจ Heart Disease หัวใจวาย โรคปวดตามข้อ Rheumatism ข้อต่ออักเสบ Arthritis โลหิตจาง(Anemia) โลหิตเป็นพิษ Blood Toxicity ท้องผูก Constipation แผลเรื้อรังเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร(Gastric Ulcer) แผลเรื้อรังที่ลำไส้เล็กตอนต้น(Duodenal Ulcer)

มะเร็ง

เนื้องอกTumors บวมน้ำ(swelling) ปวดกล้ามเนื้อจากการมีกรดแลกติกสะสม การอักเสบ(Inflammation)

ระบบภูมิคุ้มกัน

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบการไหลเวียนโลหิต

ชาที่ปลายประสาท อาการตะคริว อ่อนเพลี้ยเรื้อรัง

เครียด หดหู่ เป็นกังวล

ที่มา: (SOQI OXYGEN HOT SPA, 2553)

 

โรคที่เป็นสาเหตุมาจากการขาดออกซิเจน

โรคมะเร็ง

“สภาวะการขาดออกซิเจน เป็นสาเหตุของโรคหลายโรค รวมถึงมะเร็ง” (Dr. Inoue, Dr. Warberg (Nobel Prize Winner) และ Dr.Odeuallมะเร็งเป็นลักษณะ กลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโต มีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ ดังนั้น จึงอาจทำให้เกิดก้อนเนื้อผิดปกติ และในที่สุดก็จะ ทำให้เกิดการตายของเซลล์ในก้อนเนื้อนั้น เนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะการ เจริญเติบโตของหลอดเลือด ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะ เรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้นเช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็ง เม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

จากการค้นคว้าวิจัยของ ดร.ออตโต วอร์เบอร์ก (Dr.Otto Warburg) ผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นในเรื่องมะเร็งจนได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งในปี ค.ศ.1995 และ ค.ศ.1997 ค้นพบว่า สาเหตุที่สำคัญของการเกิดมะเร็งก็คือ เซลล์ปกติของร่างกายจะใช้ออกซิเจนในขบวนการเผาผลาญพลังงานที่เรียกว่า แบบแอโรบิก (Aerobic) แต่ในสภาพที่มีออกซิเจนน้อยเซลล์จะเผาผลาญพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจน เรียกว่า แบบแอนแอโรบิก (Anaerobic) ซึ่งจะกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ดังนั้นในสภาพที่ร่างกายขาดออกซิเจนมีโอกาสเกิดเซลล์มะเร็งได้ง่าย

Stroke

Stroke เป็นโรคที่สมองขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจาก เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน หรือแตก ทำให้การทำงานของสมองส่วนต่างๆ ผิดปกติ เนื่องจากสมองเป็นอวัยวะที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของร่างกาย หากสมองตายไปเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด พฤติกรรม และความจำ นอกจากนี้ยังทำให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายในส่วนที่สมองส่วนนั้นๆ ควบคุมอ่อนแรง การที่สมองขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจาก เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน หรือแตก ทำให้การทำงานของสมองส่วนต่างๆ ผิดปกติ“ในปัจจุบันสาเหตุการตายอันดับที่ 3 รองจากโรคหัวใจและมะเร็ง ซึ่งในประเทศไทยมีการประมาณการว่ามีผู้ป่วยประมาณ 150,000 รายต่อปี โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี มีการศึกษาพบว่าในคนไทยมีความชุกของโรคหลอดเลือดสมอง 690 คนต่อประชากร 100,000 คน โดยพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบร้อยละ 7”( พรภัทร ธรรมสโรช)

โรคถุงลมโป่งพอง

“โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) จัดเป็นส่วนหนึ่งของโรคปอดเรื้อรัง (chronic obstructive

pulmonary disease, COPD) เกิดจากการทำลายถุงลมในปอด ทำให้ร่างกายลดความสามารถในการนำออกซิเจนจากอากาศมาใช้ ทำให้รู้สึกว่าหายใจไม่เพียงพอ ทำให้ต้องหายใจถี่ขึ้น”(ศตวรรษ เล็กสง่า และ กิตติพงษ์ สุคุณณี )โดยปกติภายในปอดจะประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆมากมาย ทำหน้าที่ฟอกเลือด ถ่ายออกซิเจนให้เลิอดดำทำให้เกิดการระคายเคืองเรื้อรังทำลายเยื้อบุภายในหลอดลม ถุงลม มีการสลายตัวของโปรตีนภายในทางเดินหายใจเป็นผลให้เยื่อบุหลอดลมหนาขึ้น ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนลดลง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก

 

 

“การให้ออกซิเจนมีข้อบ่งชี้จะ มีประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเป็นอย่าง มาก เพราะช่วย ผ่อนการทำงานของหัวใจได้มากการทำงานของหัวใจ จะดีขึ้นกล้ามเนื้อหายใจทำงานได้ดีขึ้นไม่เมื่อยล้าง่าย หลับได้ดีขึ้น อารมณ์และความคิดอ่านก็จะดีขึ้น นอก จากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอีกด้วย ตามข้อ บ่งชี้ในปัจจุบันแพทย์จะพิจารณาให้ดมออกซิเจนที่บ้าน ใน 2 กรณี กรณีแรกการดมแบบต่อเนื่อง คือถ้าผู้ป่วย มีระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 90% ตลอดเวลา จะแนะนำให้ดมออกซิเจนเพื่อให้ระดับ ออกซิเจนขึ้นมาถึง 90-92% อย่างน้อย 15 ชม.ต่อวัน ถ้าได้นานกว่านี้ก็จะยิ่งดี กรณีที่ 2 ดมออกซิเจนเฉพาะ เวลาที่ออกซิเจนต่ำ มีผู้ป่วยบางรายที่ออกซิเจนตกเป็น ห้วงๆขณะที่หลับ หรือขณะออกกำลังกายเท่านั้น แพทย์ก็จะแนะนำให้ดมเฉพาะเวลาที่เข้านอนหรือขณะ ออกกำลังกายก็เป็นการเพียงพอ(สิทธิ์เทพ ธนกิจจารุ, 2550)

การบำบัดด้วยออกซิเจน

ในร่างกายของมนุษย์เม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวนำพาออกซิเจนไปสู่เซลล์ และเนื้อเยื่อ เพื่อการเจริญเติบโต ในขณะเดียวกัน ออกซิเจนก็เป็นตัวช่วยในเรื่องการขจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านกระบวนการ เผาผลาญอาหาร ดังนั้นหากเซลล์เม็ดเลือดแดงในร่างกายของเรามีออกซิเจนอยู่พอเพียง ก็จะทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ออกซิเจน มี 3 รูปแบบ

1. เครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องผลิตออกซิเจนจะนำอากาศเข้าเครื่องและดูดซับ nitrogen จากอากาศที่ดูดเข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้คือ ออกซิเจนที่ความบริสุทธิ์ประมาณ 95%

2. ออกซิเจนแบบอัดแน่นออกซิเจนประเภทนี้จะถูกอัดลงในถังออกซิเจนภายใต้แรงอัด ซึ่งปกติแล้วออกซิเจนที่อยู่ในถังจะมีแรงดัน2,000ปอด์/ตารางนิ้ว

3. .ออกซิเจนเหลวเป็นของเหลวที่เย็นจัด ของเหลวเย็นจัดคือแก๊สเหลวใดๆที่มีจุดเดือดต่ำกว่า –38ฟาเรนไฮล์ (150เซลเซียส)ในขณะที่ออกซิเจนเหลว มีจุดเดือดอยู่ที่ -97.3ฟาเรนไฮล์(-183 เซลเซียส)

เครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้ในบ้านเรือน

ในปัจจุบันช่องทางการให้ออกซิเจนที่อยู่ตามบ้านเรือนนิยมใช้เครื่องออกซิเจน เนื่องจากไม่เสี่ยงต่ออันตรายจากแรงอัดออกซิเจนของถังเก็บออกซิเจนและยังสะดวกต่อการใช้งาน อีกทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนจะมีความเข้มข้นของออกซิเจน มากกว่าในบรรยากาศและยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบทางเดินหายใจ และจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน เครื่องผลิตออกซิเจนยังมีแผ่นกรองอากาศ เพื่อดักจับอากาศเสีย ไม่ให้ปะปนมากับอากาศดี ซึ่งเครื่องออกซิเจนที่ยกตัวอย่างมีอยู่3รุ่นด้วยกัน

รุ่น K3B

เครื่องนี้สามารถให้อัตรการไหลที่ 3 ลิตร/นาที ใช้งานได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจนมากกว่าปกติหรือเหนื่อยล้า ที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อันเนื่องจากภาวะต่าง เช่น บุคคลที่ออกกำลังกายอย่างหนัก ที่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ เกิดอาการอ่อนเพลีย เพราะออกซิเจนไม่เพียงพอต่อร่างกาย

รุ่น K5BW

เครื่องนี้สามารถให้อัตรการไหลที่ 5ลิตร/นาที ได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจน 1-5 ลิตร/นาที เช่น ภาวะพร่องออกซิเจนจากถุงลมโป่งพอง ภาวะพร่องออกซิเจนจากปอดอุดกั้นเรื้อรัง ลดการระคายเคืองเยื่อบุภายในหลอดลม ลดการออกแรงมากขึ้นในการหายใจ จะทำให้ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนมากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพื่อฟื้นฟู่ร่างกายของผู้ป่วย

 

 

เครื่องนี้สามารถให้อัตรการไหลที่ 8 ลิตรต่อนาที ได้ต่อเนื่อง เหมาะสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเช่นการใช้ร่วมกับชุด corrugate tube ในคนไข้เจาะคอ การใช้ร่วมกับหน้ากากออกซิเจนแบบต่างๆ

 

 


 

หจก.ประเสริฐเฮลท์แคร์ พลัส(25